Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Iedereen hoopt dit nooit nodig te hebben, maar mocht er toch problemen ontstaan, dan is het fijn dat u ergens terecht k