Het belang van een notaris

Bijna iedereen zal tijdens zijn leven wel een of meerdere keren met een juridisch rechtspersoon (notaris) in contact komen. Het is de aangewezen persoon die ervoor zorgt dat mensen tot rechtsgeldige en bindende afspraken komen. Hij zal juridisch advies geven waarbij gelet wordt op de belangen van alle betrokkenen. Hij is deskundig, onpartijdig en onafhankelijk. De afspraken die gemaakt worden zullen worden vastgelegd in een notariële akte die gewaarmerkt wordt. Voor alle betrokkenen is dan altijd duidelijk wat de afspraken zijn. Wanneer er na een tijd twijfel ontstaat, dan zal de notariële akte duidelijkheid verschaffen. Een notariële akte kan worden opgemaakt bij het kopen of verkopen van een huis.

De notaris en de maatschappij

Volgens de wet is een notaris een juridisch deskundige, maar ook openbaar ambtenaar die door de overheid is benoemd. De juridisch deskundige is bevoegd om authentieke akten te verlijden en kan dat doen in die gevallen waarin hij volgens de wet bevoegd is en er een partij is die daarom vraagt. Hij of zij hebben de bevoegdheid voor het opmaken van authentieke akten op het gebied van:
Het onroerend zaakrecht waaronder de hypotheekakten vallen.
Het opmaken van een testament en de verklaringen van erfrecht.
Het rechtspersonenrecht waaronder de oprichtingsakten en statutenwijzigingen vallen.
Het personen- en familierecht waarbij je kunt denken aan echtscheidingen en het opmaken van huwelijkse voorwaarden.

Wanneer ga je naar een juridisch rechtspersoon?

Je bent soms wettelijk verplicht om naar een juridisch rechtspersoon te gaan, maar er zijn ook genoeg gevallen te bedenken waarbij het raadzaam is. Je bent het verplicht bij het opstellen van een testament, het opstellen van de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden en bij een periodieke schenkingsovereenkomst. Je bent ook verplicht de koop of verkoop van een huis wettelijk te laten vastleggen. Alle afspraken die worden gemaakt worden vastgelegd in de notariële aktes. De juridisch rechtspersoon kan je ook begeleiden bij een executieveiling en splitsing van een gebouw in meerdere appartementen.

Het is aan te bevelen om naar een juridische rechtspersoon te gaan bij het opstellen van een samenlevingscontract, het opstellen van een levenstestament, de verdeling en afhandeling van een erfenis en om afspraken vast te laten leggen over een schenking.

Het nut van een notariële akte

Het kan soms nuttig zijn om een notariële akte op te laten stellen ook al is het niet verplicht om gebruik te maken van een juridisch rechtspersoon. Zijn twee partijen overeengekomen dat ze een bepaald geldbedrag betalen bij een overeenkomst, dan is het verstandig om dat vast te laten leggen in een notariële akte. Wanneer een van de partijen zich dan niet aan de afspraken houdt, dan kan de andere partij direct beslag laten leggen op de goederen van de tegenpartij. Een procedure bij de rechter is daar dan niet voor nodig.

Wil je graag meer informatie? Bezoek dan de website van Westerhuis Notarissen.

Over ons

Alles over Advocatuur

Mijn naam is Yahya. Een jaar geleden werd ik beëdigd als advocaat en kon ik eindelijk mijn kennis in de praktijk brengen. Op deze blog deel ik mijn eerste ervaringen binnen de Nederlandse advocatuur en verschaf ik de jullie een inkijk in het leven van een startende advocaat. Verder is het mijn bedoeling om tips te geven aan de jongere generatie die net als ik de brandende ambitie voelt om in deze wereld aan de slag te gaan. Door zowel de positieve als negatieve kanten van mijn job te belichten, hoop ik voor mijn lezers een realistisch beeld te creëren. Veel leesplezier!

Zoeken

Recente artikelen

29 maart 2021
Bijna iedereen zal tijdens zijn leven wel een of meerdere keren met een juridisch rechtspersoon (notaris) in contact komen. Het is de aangewezen perso

9 juli 2020
Als u op zoek bent naar een advocaat is er sprake van een juridisch geschil waaraan vaak grote belangen verbonden zijn. Denk aan situaties als een al

23 juli 2018
Echtscheiding Pas gehuwde, gelukkige stellen zullen er niet aan denken maar feit is dat momenteel 34% van de huwelijken door een scheiding zal eindige

Archief