30.000 echtscheidingen per jaar

Echtscheiding

Pas gehuwde, gelukkige stellen zullen er niet aan denken maar feit is dat momenteel 34% van de huwelijken door een scheiding zal eindigen. Het gaat hierbij om ongeveer 30.000 echtscheidingen per jaar. Volgens de wet is scheiden alleen mogelijk als het huwelijk duurzaam is ontwricht. In de praktijk is het voldoende als een van de partners deze mening is aangedaan. De rechter zal dit bijna altijd volgen. 


Om te kunnen scheiden hebben de partners de keuze om ieder een eigen advocaat zoals Winnips & Schütz Advocaten in de arm te nemen of door gezamenlijk te kiezen voor mediation. Het verschil is duidelijk. Twee advocaten geeft een juridische strijd terwijl een mediator gezamenlijk met beide partners tot een overeenkomst zal komen. Deze overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst en zal door een advocaat aan een rechter worden voorgelegd. 


Alleen een rechter kan een huwelijk ontbinden. De rechter kan tot nevenvoorzieningen beslissen die samenhangen met de scheiding. Voorbeelden hiervan zijn een gezags- en omgangsregeling voor minderjarige kinderen, partneralimentatie, kinderalimentatie, boedelscheiding of het recht wie in de woning mag blijven wonen. Partneralimentatie heeft momenteel een maximale duur van 12 jaar. In het najaar 2018 zal de Tweede Kamer een voorstel bespreken om de termijn te verlagen naar maximaal 5 jaar. Kinderalimentatie geldt tot de leeftijd van 21 jaar. De rechter bepaalt de hoogte van de maandelijkse alimentatie. Als kinderen onder de 21 jaar gaan werken of een studiefinanciering ontvangen zal dat invloed hebben op de hoogte van de alimentatie. 


Partners die zelf overeenkomen wat de gevolgen en rechten en plichten zijn van de scheiding leggen deze afspraken vast in een convenant. Dit is geen wettelijke verplichting maar versnelt de procedure aanzienlijk. Het is een officieel document waar beide partners altijd op terug kunnen vallen als er in de toekomst toch een conflict ontstaat. Een advocaat stuurt het convenant samen met de vaststellingsovereenkomst naar de rechtbank. De rechtbank moet na indiening van het verzoek de echtscheidingsbeschikking binnen drie maanden behandelen. In de meeste gevallen is dit voldoende en zal de echtscheiding worden uitgesproken. Heeft de rechter vragen over de stukken dan moeten deze eerst tot tevredenheid worden beantwoord voordat de echtscheiding officieel is. 


Een Nederlandse rechter mag een echtscheiding uitspreken als de beide partners beiden over de Nederlandse nationaliteit beschikken, of als ze geen gezamenlijk nationaliteit hebben, maar wel in als woonplaats in Nederland verblijven. Het is ook mogelijk bij verschillende nationaliteiten waarbij de partners feitelijk beiden in een ander land wonen. Tenslotte mogen de partijen aangeven dat ze een beroep doen op het Nederlands recht. Als 1 partner dit verzoek doet en het wordt niet weersproken door de andere partner dan is het rechtsgeldig.

Over ons

Alles over Advocatuur

Mijn naam is Yahya. Een jaar geleden werd ik beëdigd als advocaat en kon ik eindelijk mijn kennis in de praktijk brengen. Op deze blog deel ik mijn eerste ervaringen binnen de Nederlandse advocatuur en verschaf ik de jullie een inkijk in het leven van een startende advocaat. Verder is het mijn bedoeling om tips te geven aan de jongere generatie die net als ik de brandende ambitie voelt om in deze wereld aan de slag te gaan. Door zowel de positieve als negatieve kanten van mijn job te belichten, hoop ik voor mijn lezers een realistisch beeld te creëren. Veel leesplezier!

Zoeken

Recente artikelen

9 juli 2020
Als u op zoek bent naar een advocaat is er sprake van een juridisch geschil waaraan vaak grote belangen verbonden zijn. Denk aan situaties als een al

23 juli 2018
Echtscheiding Pas gehuwde, gelukkige stellen zullen er niet aan denken maar feit is dat momenteel 34% van de huwelijken door een scheiding zal eindige

7 december 2017
Arbeidsrecht: advocaat huren of pro deo Ik schrijf de volgende tekst over het inhuren van een advocaat arbeidsrecht. Dit is een specialist die zich he

Archief